سایت سنگرسازان بی سنگر

سایت سنگرسازان بی سنگر

سایت سنگرسازان بی سنگر متعلق به کانون سنگرسازان بی سنگر و نیروهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد است. 

این سایت با استفاده از سیستم های مدیریت محتوا طراحی و اجرا شده است و بارگذاری مطالب و پشتیبانی فنی و محتوای این سایت بر عهده کارشناسان نگارستان رایانه است. 

 

تاریخ

01 مهر 1397

برچسب ها

طراحی سایت